autarkie_ecoiglo.jpgautarkie_aia.jpgautarkie_zero.jpgautarkie_walla.jpgautarkie_c2c.jpgAutarkie_iss.jpgautarkie_plag.jpgautarkie_dakloze.jpg


ECO IGLO - Intact e​co design - Nederland - 2009


3d.jpgeco_1.jpg

Wonen en/of werken op het water, in de waterkant of op het land aan het water. Op een manier dat water kan stijgen zonder het wonen te belemmeren. Wonen op een ecologisch verantwoorde manier. Een "toekomstbewuste" flexibele woonvorm waarbij bewust gebruik van water en energie, zorg voor het milieu en een comfortabele leefruimte één geheel vormen.


Zonnepanelen:
De totale behoefte aan elektrische energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen.
Deels passief, geïntegreerd in gelaagd isolatieglas met een oppervlakte van 24m2 aan de zonzijde van de ECO IGLO.
Deels dynamisch, verwerkt in een aluminium schild, ingevuld met 21 zonnepanelen, goed voor 50m2, dat d.m.v. een ’sun-tracking’ systeem de optimale stand zoekt t.o.v. de zon. Hieruit wordt op jaarbasis 7.500 kW elektrische energie gegenereerd. Hierna wordt de geconverteerde energie opgeslagen in een serie batterijen. Deze zijn opgesteld in 2 batterijrekken in de kelder in de fundatie. Hierin staan 12 batterijen van het type Exide A 600.

Ventilatie
De Warmte Terug Win Installatie (WTW) verzorgd de ventilatie in de ECO IGLO.
De WTW installatie hergebruikt de warmte die op diverse plaatsen in de ECO IGLO vrijkomt.
De aangeboden warmte zal door middel van een warmtewisselaar naar behoefte worden omgezet om zo de lucht in de ECO IGLO te verwarmen of te koelen.
Aan deze ’retour inblaas lucht’ wordt 1500m3 gefilterde verse lucht toegevoegd.

autarie_bodem.jpgWarmte en koeling
De warmte en koeling in de ECO IGLO wordt verzorgd door de WTW (Warmte Terug Win) installatie. Deze bestaat uit een aardwarmte pomp en een bronboring systeem als de ECO IGLO op het land wordt gebouwd of als de ECO IGLO op water drijft.met een systeem dat de temperatuur van oppervlakte water gebruikt.

De vloer van de begane grond zorgt voor verwarming of koeling volgens het volgende principe:
De warmtebron installatie bestaat uit een warmtepomp met warmtewisselaar. Deze bevindt zich in de technische ruimte. Dit gesloten warmtebronsysteem werkt op basis van watercirculatie. Door middel van een drietal aardboringen worden kunstof leidingen in de grond aangebracht. Hierin zit een gesloten leidingsysteem, waar continue water doorheen circuleert.
Tijdens het circulatieproces van de warmtepomp neemt het water de warmte in zich op en transporteert dit door de warmtewisselaar vergelijkbaar met het (omgekeerde)koelkast principe

Water voorzieningen

Wit Warm Water Systeem
Het warme water in de ECO IGLO zal grotendeels worden opgewekt door een 150 liter thermisch zonneboiler systeem.Hierin zit een elektrisch element ingebouwd om de mogelijkheid te hebben om bij lage zonne-uren jaargetijden toch over genoeg warm water te beschikken. De boiler wordt ook verwarmt via de warmtepomp van de bronverwarming.
Dit wordt centraal geregeld en gecontroleerd door het power management systeem.

Donker Water Systeem
Het donker water of riool/vuilwater wordt vermalen en voorlopig opgevangen in 2e PE tank in de kelder van de fundatie. Hieruit wordt het met een hogedruk vuilwaterpomp door een 63mm flexleiding naar een IBA of het gemeentelijk riool gepompt.


Grijs Water Systeem
Het Grijs water of hemelwater proces hebben we goed onderzocht. De technieken hiervoor zijn ruimschoots voorhanden.
Het hemelwater wordt opgevangen in een geïntegreerde goot in de tegelvloer op de begane grond van het drijfelement. Dit water wordt geborgen in een 1000 liter PE opvangtank in de kelder van de fundatie.
Vanuit deze opvangtank wordt het water door een NANO-filter naar de verschillende gebruiksplaatsen in de ECO IGLO gepompt. (toilet, was- en vaatwasmachine, glaswas installatie en mogelijk drinkwater).
Het NANO-filter is gebaseerd op het principe van omgekeerde osmose. Hierdoor kan het water ook als drinkwater worden gebruikt

Tekeningen
bg.jpg
1e.jpgds.jpg

Wat en waarom autarkie | Autarkische projecten | Project vergelijking | Gebruikte technieken


Bron: www.intact-ecodesign.nl