AutarkieDoor: Stefan Vink TU-Delft | studentnr: 1524976 | pagina laatst bewerkt op 01/12/2009


Deze Wiki pagina betreft het onderwerp Autarkie, ook wel zelfvoorziening. Deze pagina bevat een korte introductie van het onderwerp. De pagina autarkische projecten bevat een aantal voorbeelden die zelfvoorzienend zijn. Op de pagina project vergelijking wordt een aantal aspecten van de ontwerpen vergeleken en volgt er een conclusie op de vraag: wat betekend zelfvoorziening voor de vormgeving van een gebouw? Vervolgens wordt er op de pagina systeemoverzicht een aantal systemen uitgelegd die kunnen bijdragen aan het zelfvoorzienend maken van een gebouw. De op deze pagina's vertoonde afbeeldingen en mogelijkheden zijn geen kant en klare oplossingen, maar kunnen mogelijkerwijs een bron zijn voor inspiratie.


Wat en waarom autarkie | Autarkische projecten | Project vergelijking | Gebruikte techniekenWat is autarkie


Autarkie komt van het Griekse autos = zelf en arkeoo = voldoende zijn.

Van Dale:
au•tar•kie de; v het streven van staten zelf voort te brengen wat zij nodig hebben

Kramers’:
autarkie; stelsel dat invoer vanuit het buitenland overbodig maakt.

Wiki:
Autarkie is het (al dan niet economisch) streven zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen. Zelfverzorging of zelfvoorziening zijn synoniemen

Hedendaagse autarkie in de bouw


Kosteneffectiviteit, eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid zijn de nieuwe credo's. Nadruk bij autarkie 'nieuwe stijl' ligt dan ook op productie van eigen (drink)water, eigen energie en het verwerken van eigen organisch afval. Produceren van eigen voedsel is ook voor autarken verleden tijd, enkele uitzonderingen daargelaten.
Het autarkisch wonen sluit naadloos aan op het wilde wonen en lichte stedenbouw en zal door toenemend particulier opdrachtgeverschap mogelijk steeds populairder worden. De kans om een zekere invloed uit te kunnen oefenen op je eigen leefomgeving in combinatie met kostenbeheersing maken het een zeer aantrekkelijke optie. Met behulp van slimme architectuur en hightech kunnen energiekosten binnenshuis flink gedrukt worden en zijn nutsvoorzieningen overbodig. Bij autarkie streeft men dan ook naar een absolute ontkoppeling van het net.
(bron: http://www.archined.nl)

Waarom Autarkie


Twee motiven:
  1. Technische/economische redenen
  2. Persoonlijke redenen

Technische redenen
Afwezigheid van NUTS voorzieningen
- Wanneer er op een plaats gebouwd wordt waar (nog) geen netwerken van electra, water en gas liggen, kan er vanuit economisch oogpunt voor worden gekozen om voor autarkische oplossingen te kiezen.
- Op plaatsen waar uberhaupt geen NUTS voorzieningen kunnen worden aangelegd, bijvoorbeeld op water of in een natuurgebied.
Voedsel zekerheid
- Een Topic dat in hedendaags Nederland niet snel voor zal komen.
Nomade Woning
- Een woning zonder vaste locatie, bijvoorbeeld een drijvende woning of iets dergelijks, behoeft geen vaste aansluitingen en wil toch altijd voorzien zijn van stroom en water.

Persoonlijke redenen
Gedachtengang 1
De hippie gedachten van afkeer tegen de massamaatschappij en het kapitalisme kan er toe leiden dat deze mensen niet afhankelijk willen zijn van anderen. Dit betekend echter ook dat deze mensen voor hun eigen eten zorgen.
Gedachtengang 2
Milieuliefhebbers die een natuur zo weinig mogelijk willen verstoren en geen gebruik willen maken van fossiele brandstoffen kunnen hun gedachten sussen in en autarkische woning met een zo klein mogelijke ecologische voetprint.